پایگاه خبری فولاد ایران - موسسه اعتبار سنجی فیچ بر این باور است که با توجه به توسعه معادن در برزیل و رشد تولید هند، تولید جهانی سنگ آهن سال های آتی به تدریج صعودی خواهد بود. از طرفی روند رشد تولید چین آرام تر می شود چون کیفیت سنگ آهن آن پایین بوده و هزینه های تولید بالاست.

به گزارش فولاد ایران،  پیش بینی شده تولید جهانی سنگ آهن از 2.850 میلیارد تن سال 2019 به 3.119 میلیارد تن تا سال 2028 برسد. متوسط رشد سالانه نیز 0.9 درصد خواهد بود. این در حالیست که میانگین رشد تولید سال های 2009 تا 2018 معادل 2.9 درصد در سال بوده است. همچنین تحلیل گران معتقدند در این مدت تولید سنگ آهن استرالیا رشد جزیی 0.4 درصدی در سال خواهد داشت در حالی که در دوره ده ساله گذشته 10.4 درصد در سال بود. در این بین برزیل و هند به افزایش تولید کمک می نمایند.

منبع: mining.com

ترجمه: م. تابان شمال