پایگاه خبری فولاد ایران -

🌀 توقف سریع فعالیتهای اقتصادی و کاهش حمل و نقل تا ۷۰ درصد در نتیجه شیوع ویروس کرونا منجر به سقوط تقاضای نفت خام به میزان بیش از ۱۶ میلیون بشکه در روز شده که چندین برابر بیش از آن می باشد که تا کنون جهان به خود دیده است.

🌀 موجودی های جهانی نفت خام به سطح بی سابقه ای اوج پیدا کرده است. کاهش شدید تقاضا می تواند منجر به سقوط فعالیت پالایشگاه ها و رشد بی سابقه موجودی نفت به سطح یک میلیارد بشکه در دو ماه آینده و در نتیجه حتی قیمت ۱۰ دلار در بشکه نفت شود.

⬅️ تحلیلگران سیتی بانک انتظار دارند که میانگین قیمتهای هر بشکه نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت به ۱۷ دلار در فصل دوم و ۲۵ تا ۳۰ دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و ۳۰ دلار برای سال ۲۰۲۱ /برسد.

احسان سلطانی 🛑بازار نفت گاز پتروشیمی🛑