پایگاه خبری فولاد ایران - قیمت میلگرد در بازار داخلی چین 566 تا 571 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که اخیرا تا 3 دلار افت داشته است. انتظار می رود تقاضا طی دو ماه آینده کمتر شود ولی عرضه بالا برود از این رو بازار نزولی شده است.

به گزارش فولاد ایران،  در بازار صادرات نیز قیمت میلگرد چین افت ناچیزی داشته حدود 476 دلار هر تن فوب ثبت شده است. البته قیمت پیشنهادی سایر کشورها تا 50 دلار از چینی ها کمتر است از این رو میلگرد چین خریداری ندارد.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال