پایگاه خبری فولاد ایران- قرار است در پی حذف چهار صفر، نام پول ایرانی از ریال به تومان تغییر کرده و هر تومان نیز خود به صد «پارسه» تقسیم می‌شود. چرا تومان، و نه «دریک»؟ دریک واحد پول شاهنشاه داریوش بوده است و احتمالا اولین پول به معنای کنونی در جهان. دریک خوش آهنگ است و زیبا و ایرانی و البته سابقه مشخص تاریخی دارد.   منبع: کتاب سیمرغ    
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق