پایگاه خبری فولاد ایران -

٧٠ درصد از فعالین اقتصادی مهارتی دارند که با آن مهارت ، دیگر نمی توان پول درآورد.

ساده شده مطلب یک چیز است با این مهارت در دهه ٨٠ می شد کاسبی کرد اما دیگر نمیشود.

راه حل خیلی روشن است باید مهارت های جدید یاد گرفت.

اینکه ٧٠ درصد از فعالین اقتصادی خرج شان بیشتر از دخل شان است عمدتا به این باز می گردد که دوره این نوع مهارت ها گذشته است.

بعضی ها در مشاوره می گویند تایم سنی من برای تغییر شغل گذشته است ، اینها تحرک روانی برای تغییر شغل را ندارند برای اینها، هیج کاری نمی توان انجام داد.

یک عده فقط یک کار بلدند چیزی را بخرند و با ٣٠ در صد اختلاف بفروشند و آنقدر گران اداره می‌شوند که اگر این اختلاف ٣٠ درصدی بشود ده درصد ، خرج شان از دخل شان بیشتر میشود که شده است.

از همه فاجعه آمیز تر جوانان هستند که ٩٠ درصد آنها فاقد مهارت های مورد نیاز برای پول درآوردن اند و تا اینجایش طوری نیست ، مشکل از آنجائی شروع میشود که فاقد انگیزه برای یاد گرفتن مهارت های مورد نیاز این زمانه اند.

تنها راه حل آموزش مهارت های جدید است ‌‌.دانشگاه های ما دانشجو را آماده می کنند برای دیروز ، دانشگاه های ما دانشجو را آماده می کنند برای مشاغلی که دیگر وجود ندارد .دانشگاههای ما مهارت های لازم برای پول در آوردن را به دانشجو یاد نمی دهند.

وقتی فرد فاقد مهارت لازم برای پول در آوردن است به سراغ سپرده گذاری در بانک می رود ، به سراغ کار هائی می رود که مهارت نمی خواهد.

✍️محمد حسین ادیب