پایگاه خبری فولاد ایران - برآوردها برای قیمت قراضه و میلگرد در ماه مارس منفی و بدبینانه است چرا که نگرانی ها در رابطه با شیوع گسترده تر کرونا در سطح جهان و اثر آن بر بازارهای فولاد و صنایع وابسته به آن بیشتر شده است. یک ماه قبل چشم انداز آینده بازار ها با ثبات یا رو به رشد بود ولی دیگر خبری از آن خوش بینی ها نیست.

88 درصد از حاضرین در یک نظرسنجی اخیر موسسه پلاتس بر این باور بودند که قیمت قراضه ماه مارس کمتر می شود و 12 درصد دیگر به ثبات قیمت ها امیدوار بودند. کسی امیدی به رشد قیمت در ماه مارس نداشت. آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 در ترکیه 2 دلار نسبت به جمعه افت داشته 273 دلار هر تن سی اف آر ترکیه شنیده شده است. انتظار می رود معاملات بعدی بین 265 تا 270 دلار یا حتی کمتر باشد.

به گزارش فولاد ایران،  در این راستا قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز در ماه مارس بین 75 درصد حاضرین در نظرسنجی نزولی و از نظر 12 درصد با ثبات برآورد شده است.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال