پایگاه خبری فولاد ایران - با گذشت ده سال از بحران مالی جهانی و علی رغم تزریق بیش از 10 تریلیون دلار نقدینگی به بازارها، اقتصاد جهانی همچنان در چرخه بهره وری پایین و ناچیز قفل شده است. آخرین گزارش در مورد رقابت بازارهای جهانی علی رغم رویکرد جامع برخی کشورها نسبت به چالش های اقتصادی – اجتماعی جهت قرار گرفتن در جایگاه های نخستین رقابتی، تصویر مبهمی از این روند ارائه داده است.    

به گزارش فولاد ایران، آمار جهانی امسال، سنگاپور را با رتبه 84.4 در رتبه اول رقابتی ترین کشور دنیا و امریکا را در رتبه دوم در سال 2019 قرار می دهد. پس از آن کشورهای هنگ کنگ، هلند و سوئیس به ترتیب در جایگاه های سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته اند. معیارهای مربوط به تعیین سطع رقابت بازارها عبارتند از: نهادها، زیرساخت ها، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت، مهارت، بازار تولید، بازار کار، سیستم مالی، اندازه بازار، پویایی مشاغل و قابلیت نوآوری. 

اعتقاد بر این است که جهان فعلی به نقطه اوج اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی رسیده اما افزایش تنش های ژئوپولیتیکی در راستای تغییرات آب و هایی می تواند زمینه را علیه تجارت جهانی، سرمایه داری، فن آوری و نخبه پروری فراهم نماید ضمن اینکه سیستم مدیریت بین المللی را نیز خدشه دار خواهد کرد. این امر موجب کاهش سرمایه گذاری شده ریسک کاهش عرضه را بیشتر می کند. گزارش رقابت جهانی شکاف رقابتی آشکاری بین ملت ها را مورد توجه قرار می دهد که نشانگر چشم انداز رکود برای اقتصاد جهانی است، هرچند بانک های مرکزی با تزریق 10 تریلیون دلاری نقدینگی به بازارها تا حدودی موفق به جلوگیری از این رکود عمیق بوده اند اما تخصیص کاتالیزور جهت افزایش بهره وری بخش های دولتی و خصوصی کافی نیست. علاوه بر سیاست های پولی، افزایش تحقیق و پیشرفت در راستای رشد مهارت، تقویت نیروی کار، توسعه زیرساخت ها و ادغام فن آوری های جدید از الزامات رسیدن به رشد پایدار اقتصادی است.

منبع: Weforum

ترجمه: ف. اسکندرخو

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق