پایگاه خبری فولاد ایران – بررسی‌ها نشان می دهد که در مجموع از ابتدای امسال تا ۲۷ آذرماه امسال مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است.

بیشترین میزان بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۸ مربوط به اردیبهشت ماه بوده به طوری که در این ماه ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون یورو ارز صادراتی در نیما عرضه شده است ...

مجمع فعالان اقتصادی

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق