پایگاه خبری فولاد ایران - شرکت معدنی واله اظهار داشت بازار سنگ آهن آن علی رغم رکود حاصل از ویروس کویید  19 و بی ثباتی و نوسان قیمت ها نسبت به سایر کومودیتی ها عملکرد خوبی داشته است چرا که عرضه سنگ آهن چینی ها کم شد و  از طرفی کوره های بلند آن به فعالیت خود ادامه دادند. از ابتدای سال 2020 تولید فولاد و چدن در چین بالا بوده و سه ماهه نخست رشد سالانه داشته است. از ماه مارس که محدودیت های فعالیت کسب و کار در چین کاهش یافت بهبود خوبی در بازار چین رویت شده ولی از طرفی نرخ بهره وری کوره های قوس الکتریکی کاهش داشت و عرضه کنسانتره سنگ آهن داخلی آن کم شد چون حمل و نقل جاده ای به دلیل قرنطینه ها و آب و هوای زمستانی با محدودیت هایی روبرو بود. در حالی که قیمت سنگ آهن سال 2002 را با قدرت آغاز کرد ولی شیوع کرونا بر نوسانات قیمت افزود. در سه ماه نخست سال میانگین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین 88.996 دلار هر تن خشک سی اف آر بود و در ژانویه 92.44 دلار بود.  

به گزارش فولاد ایران،  کاهش عرضه سنگ آهن به دلیل قرنطینه ها بخشی از اثرات کاهش تولید فولاد را جبران کرده از قیمت ها حمایت نمود. در سه ماهه دوم سال نیز انتظار می رود نوسان قیمت سنگ آهن ادامه داشته باشد.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال