چگونگی-تعادل-در-زنجیره-ارزش-تقاضای-فولاد-چگونه-ممکن-است-کل
انتظار حلقه های مختلف زنجیره ارزش فولاد از دولت این است که این عدم توازن را با جدیت پیگیری و برقرار نماید. محمد ابکا مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک و مشاور طرح جامع فولاد در گفت و گو با  چیلان  گفت: اتفاقی که در سال های اخیر در زنجیره فولاد رخ داده که البته در این سال ها بر روی آن کار شده، عدم توازن در زنجیره ارزش است.وی افزود: بخشی از دلایل عدم توازن در زنجیره فولاد، به صدور حجم وسیع مجوزها در کشور و بعضا غیرفعال بودن برخی از این واحدها باز می گردد که البته با ابطال بعضی از آنها، چالش مربوطه برطرف شد.ابکا تصریح کرد: انتظار حلقه های مختلف زنجیره ارزش فولاد از دولت این است که این عدم توازن را با جدیت پیگیری و برقرار نماید. دولت، ایمیدرو و شرکت ملی فولاد در این سال ها زمان زیادی را بر روی زنجیره فولاد و برقراری و بازگشت توازن در آن صرف کرده اند و موفق نیز بوده اند و هر چه به سمت برقراری توازن پیش می رویم شاهدیم که نارضایتی کاهش می یابد.وی ادامه داد: در بخش توازن زنجیره فولاد، بزرگترین گلوگاه، بحث سنگ آهن است و در پی این نگرانی بود که ایمیدرو به فکر طرح مطالعاتی و اکتشافات افتاد و اکتشافات ۲۵۰ هزار کیلومترمربعی را در دستور کار قرار داد و آغاز کرد. از اینرو امیدواریم که در این محدوده وسیع، حجم عظیمی از ذخایر مواد معدنی شناسایی شود که سنگ آهن نیز جزو آن خواهد بود و چه بسا در چند نقطه امیدبخش در ایران ذخایر خوب سنگ آهن شناسایی شده است.مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک و مشاور طرح جامع فولاد در خاتمه گفت: چنانچه مسئله سنگ آهن حل نشود شاهد توقف کل زنجیره متوقف بعد از رسیدن به سند چشم انداز خواهیم بود. براساس مطالعات و محاسبات انجام شده، ذخیره فعلی سنگ آهن کشور تنها ۸ یا ۱۰ سال بعد از افق ۱۴۰۴ جوابگوی نیاز واحدهای فولادی خواهد بود.