چگونگی-تنظیم-بازار-فولاد-در-سال-۹۸
اهدافی که تحریم آنرا هدف قرار داده است تولید و صادرات می باشد. دکتر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه تحریم های آمریکا دو جنبه را هدف قرار گرفته گفت: اولین جنبه ای که تحریم آنرا هدف گرفته است، بحث تولید است. به عبارت دیگر درصورتی که امکان واردات اقلام ضروری و ملزومات تولید نظیر الکترود یا سایر موارد وجود نداشته باشد تولید دچار مشکل خواهد شد. درصورتی که این اقلام تامین شده و مشکلی از بابت مواد اولیه نداریم.وی افزود: در مجموع برای امسال برنامه تولید ۲۸ هزار تن فولاد هدف گذاری شده و قطعا به این عدد خواهیم رسید.سرقینی ادامه داد: موضوع دوم که تحریم ها به هدف آن برنامه ریزی شده، صادرات است. درخصوص تحقق اهداف صادراتی با اطمینان نمی توان اظهار نظر کرد اما تلاش ما این است که اگرچه برنامه صادرات ۱۲ میلیون تن فولاد را در داریم اما امیدواریم صادراتمان به حداقل ۸ میلیون تن برسد.معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: با برنامه صادرات ۱۲ میلیون تن فولاد مشکلی در تولید نخواهیم داشت اما کاهش هر میزان از صادرات سبب گسیل آن حجم به بازار داخل می شود و ممکن است سبب کاهش قیمت ها در داخل گردد که به نفع فولادسازان نخواهد بود. وزارت در عین حال که مخالف افزایش نامتعارف قیمت های فولاد در بازار داخل است، با کاهش نرخ ها نیز مخالفیم در غیر این صورت فولادسازان امکان بقا در بازار را نخواهند داشت و قیمت ها باید به گونه ای تنظیم شود که فولادسازان متضرر نشوند.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق