چین-نرخ-مصرف-قراضه-را-افزایش-می-دهد
انجمن آهن و فولاد چین اعلام کرده که این کشور همچنان میزان مصرف قراضه را در فرآیند تولید فولاد به روش قوس الکتریکی افزایش می دهد و این افزایش رشد مصرف را ادامه می دهد. به گزارش  چیلان ، واحدهای قوس القایی این سیاست را از واحدهای فولادی کوره بلند که بیش از ۲۰ درصد از قراضه استفاده می کنند، یاد گرفته اند.انجمن آهن و فولاد چین (CISA) کارخانه های فولاد را به سمت بهبود فناوری ها و فرایند های تولید فولاد سوق می دهد.چین هدف دستیابی به صفر شدن واردات قراضه را تا سال ۲۰۲۰ دنبال می کند.طبق آمار، میزان مصرف قراضه در چین در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸۷ میلیون تن بود که نرخ مصرف در ۹ ماهه اول پارسال ۳۸.۹ درصد رشد داشت.