02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

گندله-سازی-چادرملو-به-جای-فاینانس-از-محل-افزایش-سرمایه-تامین
چادرملو برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه آنومالی D19 و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را به تصویب رساند. محمود سیدی معاون مالی شرکت چادرملو گفت: چادرملو قرار بود برای کارخانه گندله سازی جدید خود از فاینانس ژاپنی استفاده کند اما به علت تحریم ها این اتفاق رخ نداد.وی در خصوص تامین سرمایه از طریق افزایش سرمایه نیز اظهار داشت: چادرملو برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه آنومالی D19 و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴ هزار میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال به ۶۷ هزار میلیارد) را به تصویب رساند.

به این مطلب امتیاز دهید

5/5
1 امتیاز