۱۰۴-درصد-رشد-آمد-بزرگترین-فولادساز-کشور-در-بهار-۹۸
فولاد مبارکه اصفهان در خرداد 98 بیش از 639 هزار تن محصول تولید کرده که نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه مقدار تولید کاهشی بوده اما نسبت به میانگین 97 سطح بالاتری از تولید را رقم زده است. به گزارش  چیلان ، فولاد مبارکه در خرداد ۷۲۵ هزار تن فروش داشته و فروش قابل توجه اردیبهشت را تکرار کرده است.نرخ فروش محصولات سرد و گرم فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال ۹۸ مسیر صعودی که در سال ۹۷ آغاز کرده را ادامه داده است. به گونه ای که نرخ فروش محصولات سرد فولاد مبارکه اصفهان در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه رشد چهار درصدی و محصولات گرم در این بازه زمانی رشد ۱۰ درصدی را رقم زده است.برآورد سه ماهه فروش ۹۸ فولاد مبارکه اصفهان یک میلیون و ۷۶۲ هزار تن محصول بود درحالی که این شرکت در عملکرد واقعی خود در بهار ۹۸ توانسته یک میلیون و ۹۵۳ هزار تن محصول را به فروش برساند و در واقع ۱۹۱ هزار تن بالاتر از سطح برآوردی عمل کرده است.فولاد مبارکه در سه ماهه اول امسال از محل فروش محصولات خود که شامل یک میلیون و ۲۵۵ هزار تن محصولات گرم، ۳۷۶ هزار تن محصولات سرد و ۶۵ هزار تن محصولات پوششدار بود ۹۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که ۱۰۳.۷ درصد بالاتر از درآمد سال قبل با فروش یک میلیون و ۹۵ هزار تنی محصولات گرم، ۳۵۶ هزار تنی محصولات سرد و ۷۳ هزار تنی محصولات پوششدار بوده است.فولاد مبارکه تا پایان خرداد یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن نورد گرم، ۳۸۵ هزار تن نورد سرد و ۷۴ هزار تن محصولات پوششدار تولید کرده بود که درمقایسه با پارسال رشد تولید نورد گرم و سرد و افت ناچیز محصولات پوششدار را شاهد بود چراکه تولید محصولات گرم این شرکت در سه ماهه اول سال قبل یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن، محصولات سرد ۳۵۱ هزار تن و محصولات پوششدار ۷۲ هزار تن بوده است.این شرکت در مدت مذکور همچنین ۳۱۱ هزار تن سایر محصولات که عمدتا شمش می باشد تولید و ۲۵۷ هزار تن آن را فروخته است.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق