۱-۸-میلیون-تن-به-ظرفیت-آهن-اسفنجی-کشور-ظرف-ماه-های-آتی-اضافه
طرح آهن اسفنجی ذوب آهن پاسارگاد با ظرفیت 1.8 میلیون تن نیمه اول سال جاری به بهره برداری می رسد. به گزارش شاتا این طرح همچنین شامل طرح تولید ۲.۴ میلیون تن کنسانتره آهن و ۲.۴ میلیون تن گندله آهن است که در نیمه ابتدایی سال آینده افتتاح می شود.طرح مذکور با سرمایه گذاری ریالی ۳۱ هزارو ۲۶۰ میلیارد ریال در فاز اول طرح توسعه حدود ۸۲۰ شغل ایجاد می کند.این کارخانه علاوه بر تامین نیاز کارخانجات داخلی حدود ۲۶۰ میلیون دلار صادرات نیز به دنبال خواهد داشت.کلیه کارخانجات تولید مقاطع فولادی و میلگرد مصرف کننده تولیدات این واحد به شمار می روند.در راه اندازی کارخانه ذوب آهن پاسارگاد ۲۸۰ میلیارد دلار طرح تسهیلات دریافتی از طریق بانک صنعت و معدن به کمک آمده است.