۳-استاندارد-پیشنهادی-انجمن-تولیدکنندگان-فولاد-به-تصویب-رسید
پیش نویس استانداردهای «ورق فولاد سرد نوردیده قلع اندود به روش الکترولیتی»، «ورق فولادی سرد نوردیده خط قلع اندود با پوشش کروم / اکسید کروم به روش الکترولیتی» و «محصولات فولادی چند فازی گرم نوردیده و سرد نوردیده بدون پوشش برای شکل دهی سرد» به تصویب سازمان ملی استاندارد رسید. بهرام باقرزاده، دبیر کمیته استاندارد و کیفیت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با  چیلان  گفت: در اجلاسیه ۵۷ کمیته ملی استاندارد فلزشناسی که ۱۹ اسفند ۹۷ در سازمان ملی استاندارد با مشارکت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنایع فولادی نظیر فولادمبارکه، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد توان آور آسیا، فولادبهمن، آزمایشگاه بنیاد رازی و غیره برگزار گردید، پیش نویس استانداردهای «ورق فولاد سرد نوردیده قلع اندود به روش الکترولیتی»، «ورق فولادی سرد نوردیده خط قلع اندود با پوشش کروم / اکسید کروم به روش الکترولیتی» و «محصولات فولادی چند فازی گرم نوردیده و سرد نوردیده بدون پوشش برای شکل دهی سرد» به تصویب رسید.وی افزود: قبل از این نیز ظرف یک ماه گذشته دو عنوان از پیش نویس استانداردهای فولادی در زمینه ورق فولادی گالوانیزه کششی و فولادهای گرم نوردیده استحکام بالا جهت شکل دهی سرد به تصویب کمیته ملی استاندارد رسیده بود که با احتساب موارد اخیر تعداد پیش نویس های مصوب به ۵ مورد رسید.باقرزاده خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است تهیه این پیش نویس ها با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون های فنی در انجمن بعد از گذشت تقریبا دو سال از شروع واگذاری عناوین به ثمر رسیده است.وی ادامه داد: با تصویب استانداردهای فوق، الزامات کیفی و ابعادی مندرج در استاندارد فولادهای قلع اندود و پوشش کروم / اکسید کروم در مصارفی نظیر صنایع غذایی و کنسرو، قوطی سازی، رنگ سازی و الزامات استاندارد فولادهای چندفازی در مصارفی نظیر قطعات پراستحکام فولادی در صنایع خودرو، سازه و غیره اجرایی و قانونمند می شود.