۹۸-سال-سختی-برای-صنعت-فولاد-خواهد-بود
شرایط برای فولادی ها اصلا مطلوب نیست و سال 98 سال سخت تری برای کلیه صنایع و صنعت فولاد خواهد بود. سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با  چیلان  گفت: به نظر می رسد تا پایان سال جاری متاسفانه شاهد کاهش تولید در کلیه محصولات فولادی خواهیم بود چرا که بخشنامه های پی در پی وزارت صمت دست به دست هم داده و شرایطی ایجاد شده که تا پایان سال ۳۵ درصد تولید فولاد کشور کاهش یابد.وی افزود: به عبارت دیگر اگر معدل تولید ماهانه فولاد کشور را در سال جاری ۲ تا ۲.۱ میلیون تن تصور کنیم در ماه های پایانی این رقم به ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون تن کاهش خواهد یافت.شهرستانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر پیش بینی می شود هزینه ها افزایشی باشد و نه تنها شاهد افزایش هزینه های حمل برای فولادسازان بوده ایم، هزینه های انرژی نیز برای آن ها افزایش یافته و صحبت هایی از افزایش بهای الکترود گرافیتی هم در بازارهای جهانی مطرح است.عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان گفت: از طرفی نوسانات نرخ ارز و خرید قطعات و تجهیزات با نرخ ارز آزاد هم برای فولادسازان گران تمام می شود. لذا شرایط برای فولادی ها اصلا مطلوب نیست و سال ۹۸ سال سخت تری برای کلیه صنایع و صنعت فولاد خواهد بود.