02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه


تیرآهن
تیرآهن قیمت تیرآهن
محصول قیمت
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان 740,000 تومان
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان 880,000 تومان
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان 1,080,000 تومان
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان 1,260,000 تومان
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان 1,560,000 تومان
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان 1,750,000 تومان
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان 1,950,000 تومان
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان 2,270,000 تومان
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان 3,570,000 تومان
تیرآهن IPE 14 کوتاه پروفیل صنعت ماهان تماس بگیرید
تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان تماس بگیرید
تیرآهن IPE 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان تماس بگیرید
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان 660,000 تومان
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان 910,000 تومان
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان 1,150,000 تومان
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو 720,000 تومان
تیرآهن IPE 14 سنگین فایکو تماس بگیرید
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو 930,000 تومان
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو 1,200,000 تومان
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو 1,350,000 تومان
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو 1,840,000 تومان
تیرآهن IPE 14 آریان فولاد (آرین) تماس بگیرید
تیرآهن IPE 16 آریان فولاد (آرین) تماس بگیرید
تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 106 نتیجه