02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه


سیم نجاری
میلگرد مش یا توری مشبک قیمت مشتقات میلگرد
محصول قیمت
مش ساده 6 چشمه 20×20 مش تهران 4,880 تومان
مش ساده 6 چشمه 15×15 مش تهران 4,880 تومان
مش ساده 6 چشمه 10×10 مش تهران 4,880 تومان
مش ساده 6 چشمه 25×25 مش تهران 4,880 تومان
مش ساده 6 چشمه 30×30 مش تهران 4,880 تومان
مش ساده 8 چشمه 10×10 مش تهران 4,930 تومان
مش ساده 8 چشمه 20×20 مش تهران 4,930 تومان
مش ساده 8 چشمه 15×15 مش تهران 4,930 تومان
مش ساده 8 چشمه 25×25 مش تهران 4,930 تومان
مش ساده 8 چشمه 30×30 مش تهران 4,930 تومان
مش آجدار 10 چشمه 10×10 مش تهران 4,480 تومان
مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران 4,480 تومان
مش آجدار 10 چشمه 20×20 مش تهران 4,480 تومان
مش آجدار 10 چشمه 25×25 مش تهران 4,480 تومان
مش آجدار 10 چشمه 30×30 مش تهران 4,480 تومان
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران 4,630 تومان
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران 4,630 تومان
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران 4,630 تومان
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران 4,630 تومان
مش آجدار 12 چشمه 10×10 مش تهران 4,630 تومان
مش آجدار 14 چشمه 30×30 مش تهران 4,730 تومان
مش آجدار 14 چشمه 20×20 مش تهران 4,730 تومان
مش آجدار 14 چشمه 15×15 مش تهران 4,730 تومان
مش آجدار 14 چشمه 25×25 مش تهران 4,730 تومان
نتایج 1 تا 24 از کل 66 نتیجه