02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه


سیم نجاری
میلگرد مش یا توری مشبک قیمت مشتقات میلگرد
محصول قیمت
مش ساده 6 چشمه 20×20 مش تهران 4,790 تومان
مش ساده 6 چشمه 15×15 مش تهران 4,790 تومان
مش ساده 6 چشمه 10×10 مش تهران 4,790 تومان
مش ساده 6 چشمه 25×25 مش تهران 4,790 تومان
مش ساده 6 چشمه 30×30 مش تهران 4,790 تومان
مش ساده 8 چشمه 10×10 مش تهران 4,840 تومان
مش ساده 8 چشمه 20×20 مش تهران 4,840 تومان
مش ساده 8 چشمه 15×15 مش تهران 4,840 تومان
مش ساده 8 چشمه 25×25 مش تهران 4,840 تومان
مش ساده 8 چشمه 30×30 مش تهران 4,840 تومان
مش آجدار 10 چشمه 10×10 مش تهران 4,500 تومان
مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران 4,500 تومان
مش آجدار 10 چشمه 20×20 مش تهران 4,500 تومان
مش آجدار 10 چشمه 25×25 مش تهران 4,500 تومان
مش آجدار 10 چشمه 30×30 مش تهران 4,500 تومان
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران 4,620 تومان
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران 4,620 تومان
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران 4,620 تومان
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران 4,620 تومان
مش آجدار 12 چشمه 10×10 مش تهران 4,620 تومان
مش آجدار 14 چشمه 30×30 مش تهران 4,730 تومان
مش آجدار 14 چشمه 20×20 مش تهران 4,730 تومان
مش آجدار 14 چشمه 15×15 مش تهران 4,730 تومان
مش آجدار 14 چشمه 25×25 مش تهران 4,730 تومان
نتایج 1 تا 24 از کل 66 نتیجه