02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور


سیم نجاری
میلگرد مش یا توری مشبک قیمت مشتقات میلگرد
محصول قیمت
مش ساده 6 چشمه 20×20 مش تهران 7,380 تومان
مش ساده 6 چشمه 15×15 مش تهران 7,380 تومان
مش ساده 6 چشمه 10×10 مش تهران 7,380 تومان
مش ساده 6 چشمه 25×25 مش تهران 7,380 تومان
مش ساده 6 چشمه 30×30 مش تهران 7,380 تومان
مش ساده 8 چشمه 10×10 مش تهران 7,230 تومان
مش ساده 8 چشمه 20×20 مش تهران 7,230 تومان
مش ساده 8 چشمه 15×15 مش تهران 7,230 تومان
مش ساده 8 چشمه 25×25 مش تهران 7,230 تومان
مش ساده 8 چشمه 30×30 مش تهران 7,230 تومان
مش آجدار 10 چشمه 10×10 مش تهران 6,680 تومان
مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران 6,680 تومان
مش آجدار 10 چشمه 20×20 مش تهران 6,680 تومان
مش آجدار 10 چشمه 25×25 مش تهران 6,680 تومان
مش آجدار 10 چشمه 30×30 مش تهران 6,680 تومان
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران 6,880 تومان
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران 6,880 تومان
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران 6,880 تومان
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران 6,880 تومان
مش آجدار 12 چشمه 10×10 مش تهران 6,880 تومان
مش آجدار 14 چشمه 30×30 مش تهران 6,940 تومان
مش آجدار 14 چشمه 20×20 مش تهران 6,940 تومان
مش آجدار 14 چشمه 15×15 مش تهران 6,940 تومان
مش آجدار 14 چشمه 25×25 مش تهران 6,940 تومان
نتایج 1 تا 24 از کل 66 نتیجه