طراحی سوله

همیشه در ساخت یک سوله بیشتر توجه به سمت مراحل ساخت و اجرا متمرکز است. این در حالی است که در پشت...

اجزای تشکیل دهنده سوله

سوله که در زبان انگلیسی shed گفته می شود. یک سازه فلزی است که عموما سقفی شیبدار دارد و برای راه...

انواع سوله

سوله ها به سازه های فلزی با سقف شیب دار گفته می شوند که بیشتر برای مصارف صنعتی و حتی غیر صنعتی و...

سوله چیست؟

سوله سازه ای فولادی پیش ساخته با سقفی شیبدار است که در اکثر سازه های صنعتی، انبارها، ورزشگاه ها و...