02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ناودانی شرکت نورد سجاد
محصول قیمت
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری)

6

کارخانه

10

متر

سبک

4,800 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی فولاد مهر سهند
محصول قیمت
ناودانی 8 سبک فولاد مهر سهند (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 سبک فولاد مهر سهند (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی نورد مگا استیل ایوانکی
محصول قیمت
ناودانی 6 مگا استیل ایوانکی (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری)

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی شرکت نورد یاوران زنجان
محصول قیمت
ناودانی 6 سبک نورد یاوران زنجان (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

4,770 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)
محصول قیمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

6

کارخانه

5

کیلوگرم

سبک

4,890 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 5 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

6

کارخانه

5

کیلوگرم

سنگین

4,890 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 6 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

4,810 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 6 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سنگین

4,810 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی نورد مگا استیل اشتهارد
محصول قیمت
ناودانی 6 اشتهارد (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری)

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
محصول قیمت
ناودانی 10 اروپایی (12 متری)

12

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

سنگین

7,990 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 اروپایی (12 متری)

12

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

سنگین

7,990 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 14 اروپایی (12 متری)

12

بنگاه تهران

14

کیلوگرم

سنگین

7,990 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 16 اروپایی (12 متری)

12

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

سنگین

7,990 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 18 اروپایی (12 متری)

12

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 22 اروپایی (12 متری)

12

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
نتایج 73 تا 92 از کل 92 نتیجه