قیمت ناودانی

فیلترها
شرکت نورد سجاد
محصول قيمت

ناودانی 8 سبک سجاد (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

8

متر

سبک

تماس بگیرید
فولاد مهر سهند
محصول قيمت

ناودانی 10 سبک فولاد مهر سهند (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 8 سبک فولاد مهر سهند (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید
نورد مگا استیل ایوانکی
محصول قيمت

ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 6 مگا استیل ایوانکی (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید
شرکت نورد یاوران زنجان
محصول قيمت

ناودانی 6 سبک نورد یاوران زنجان (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید
شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)
محصول قيمت

ناودانی 6 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید

ناودانی 6 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 5 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

5

کیلوگرم

سنگین

28,390 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

5

کیلوگرم

سبک

28,490 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نورد مگا استیل اشتهارد
محصول قيمت

ناودانی 12 اشتهارد (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 10 اشتهارد (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 6 اشتهارد (6 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید
ناودانی اروپایی
محصول قيمت

ناودانی 22 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

12

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

سنگین

63,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 18 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: