نبشی ساختمانی

فیلترها
نبشی ساختمانی فولاد نصر آذربایجان
محصول قيمت
نبشی سایز 8×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

8

تماس بگیرید
نبشی سایز 8×80×80 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

تماس بگیرید
نبشی سایز 6×80×80 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

6

تماس بگیرید
نبشی سایز 7×70×70 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

70x70

کیلوگرم

7

تماس بگیرید
نبشی سایز 6×60×60 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

تماس بگیرید
نبشی سایز 5×60×60 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

تماس بگیرید
نبشی ساختمانی شرکت فولاد الماس یزد
محصول قيمت
نبشی سایز 8×100×100 الماس یزد (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

8

تماس بگیرید
نبشی سایز 7×80×80 الماس یزد (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

7

تماس بگیرید
نبشی ساختمانی فولاد مهر سهند
محصول قيمت
نبشی سایز 6×60×60 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

تماس بگیرید
نبشی سایز 5×60×60 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

تماس بگیرید
نبشی سایز 4×60×60 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

4

تماس بگیرید
نبشی سایز 5×50×50 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

تماس بگیرید
نبشی سایز 4×50×50 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

4

تماس بگیرید
نبشی سایز 3×50×50 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

3

تماس بگیرید
نبشی سایز 4×40×40 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

تماس بگیرید
نبشی سایز 3×40×40 فولاد مهر سهند (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

3

تماس بگیرید
نبشی ساختمانی صنایع فولاد کبکان
محصول قيمت
نبشی سایز 4×40×40 فولاد کبکان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

تماس بگیرید
نبشی سایز 3×40×40 فولاد کبکان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

3

تماس بگیرید
نبشی سایز 2.5×30×30 فولاد کبکان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

30x30

کیلوگرم

2.5

تماس بگیرید
نبشی ساختمانی صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
محصول قيمت
نبشی سایز 6×60×60 آذر فولاد امین تیکمه داش (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

تماس بگیرید
نبشی سایز 5×60×60 آذر فولاد امین تیکمه داش (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

تماس بگیرید
نبشی سایز 5×50×50 آذر فولاد امین تیکمه داش (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

تماس بگیرید
نبشی سایز 4×50×50 آذر فولاد امین تیکمه داش (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

4

تماس بگیرید
نبشی ساختمانی شرکت فولاد ماهان سپاهان
محصول قيمت
نبشی سایز 6×80×80 فولاد ماهان سپاهان (6 متری) بروزرسانی: 1401/02/29

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

6

تماس بگیرید
نتایج 25 تا 48 از کل 162 نتیجه
construction-angel

نبشی مقطعی است که در دو حالت مرکب و منفرد در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نقش اصلی نبشی ها، اتصال عناصر به یکدیگر می باشد. برای مثال در اتصال تیرآهن ها به بیم های باربر، اتصال پل ها به ستون ها، اتصال ستون به فونداسیون و همچنین برای ساخت خرپا و ستون نیز مورد استفاده  قرار می گیرد. نبشی لقمه نوعی از نبشی است که در سازه های آسانسور به صورت نبشی خرد شده استفاده می گردد.

نبشی ساختمانی

یکی از مهمترین و پرکاربردترین پروفیل های ساختمانی می باشد که در نقشه های مهندسی با حرف بزرگ "L" نمایش داده می شوند. همچنین اگر جان و بال  نبشی با یکدیگر برابر باشد مقدار آن ها را بعد از L ذکر می کنند مانند L200 که به معنی آن است که نبشی مورد نظر بال و جان مساوی 200 میلی متر دارند. اگر بال و جان نبشی نابرابر باشند هر دو مقدار را به صورت ضرب پس از حرف L می آورند. مانند L200×100  که به معنی آن است که نبشی فوق جان و بال نابرابر دارد که بال آن 200 میلی متر و جان آن 100 میلی متر می باشد.

انواع نبشی ساختمان

نبشی پرسی

یکی از انواع نبشی می باشد که از پایه یک ورق 6 متری بوده است و در اثر خمش ورق از وسط عرض آن ، خم شده و به شکل نبشی در می آید.

نبشی فابریک

نوعی از نبشی است که از همان پایه در کارخانه به صورت نبشی تولید می گردد. قیمت نبشی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند.

کاربرد نبشی ساختمانی

نبشی یکی از مهمترین مقاطعی است که در ساختمان سازی و صنعت نبشی کاربرد گسترده ای دارند. نبشی ها به دو حالت شاخه و خردشده (نبشی لقمه) در قالب ها و سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص مهم در سنجش نبشی ها، طول و ضخامت بال ها می باشد. به عنوان مثال نبشی 4×40×40 بدین معنی است که طول بال و جان آن هر کدام 40 میلی متر و ضخامت آن 4 میلی متر می باشد. برای اطلاع از قیمت نبشی ساختمان، لیست قیمت نبشی ساختمان، قیمت نبشی کشی ساختمان، قیمت نبشی کاری ساختمان، لیست قیمت انواع نبشی ساختمانی، قیمت نبشی ساختمانی، لیست قیمت نبشی ساختمانی به  فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه نمایید.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل