واحد-گندله-سازی-فولاد-سنگان-فراتر-از-ظرفیت-تولید-کرد
میرمحمدی: اولین اولویت کاری فولاد سنگان در سال 97، برنامه تولید مستمر واحد گندله سازی و رسیدن به برنامه پیش بینی شده یعنی 2.7 میلیون تن بود که خوشبختانه از مرز صد درصد برنامه عبور کرد و علیرغم تمامی مشکلات موجود و حوزه تامین مواد اولیه نه تنها عقب افتادگی در این حوزه نداشت بلکه فراتر از برنامه پیش رفته است. سیدمحسن میرمحمدی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (فولاد مبارکه اصفهان) در گفت و گو با  چیلان  از دستاوردهای این شرکت در سال گذشته گفت: مجموعه فولاد سنگان دو برنامه را در سال گذشته در دستور کار داشت که از ابتدا تمام تلاش خود را برای تحقق این دو برنامه قرار داد. اولین اولویت کاری فولاد سنگان در سال ۹۷، برنامه تولید مستمر واحد گندله سازی و رسیدن به برنامه پیش بینی شده یعنی ۲.۷ میلیون تن بود که خوشبختانه از مرز صد درصد برنامه عبور کردیم و علیرغم تمامی مشکلات موجود و حوزه تامین مواد اولیه نه تنها عقب افتادگی در این حوزه نداشتیم بلکه فراتر از برنامه پیش رفتیم.عملیات نصب واحد کنسانتره سازی به اتمام رسید وی افزود: برنامه دیگر فولاد سنگان در سال قبل، تسریع در اجرای پروژه های در دستور کار شرکت شامل کنسانتره سازی بود. این پروژه در سال قبل به جهت مسائل تحریم دچار چالش های بسیار جدی در تامین تجهیزات خارجی شد اما خوشبختانه تا به امروز این موضوع به خوبی مدیریت و تامین خارج انجام شده است و در مباحث تامین داخلی عملکرد خوبی داشتیم و تمام بخش تامین داخل تا پایان اسفند ماه محقق و وارد سایت شد تا عملیات نصب کارخانه به اتمام برسد. امیدواریم امسال شاهد راه اندازی بزرگترین کارخانه کنسانتره سازی کشور با ظرفیت ۵ میلیون تن باشیم.برنامه فولاد سنگان بر روی آب های زیرزمینی تعریف نشده است میرمحمدی ادامه داد: در کنار این پروژه کنسانتره سازی، فولاد سنگان پروژه های جانبی زیادی نظیر خط انتقال را برنامه ریزی کرده است. این پروژه به این جهت تعریف شد که در حال حاضر شرکت نمی تواند بر تامین دائمی آب برنامه ریزی داشته باشد با این حال پروژه موقتی را علاوه بر این طرح انتقال برای تامین آب پروژه ها در ابتدای بهره برداری تعریف کردیم که در حال انجام است. فولاد سنگان موقتا از آب های زیرزمینی بهره خواهد بود اما برنامه کارخانه به هیچ وجه بر روی آب های زیرزمینی تعریف نشده چراکه نه درست است و نه جوابگوی نیاز شرکت است بلکه در دوره کوتاه دو تا سه سال فکر می کنیم.وی تصریح کرد: به نظر من بهترین گزینه برای صنایع فولاد منطقه سنگان به واسطه خشکی و تجمیع صنایع در آنجا، انتقال پساب است. این منطقه شاهد افتتاح ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله خواهد بود و تجمیع این صنایع کنار یکدیگر اگرچه پتانسیل ها و ارزش افزوده بالایی را فراهم می کند اما معضلات زیرساختی خود را دارد.مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان این موضوع را نیز یادآور شد که شرکت سه ماه قبل با ۱۷ کیلومتر خط انشعابی به خط سراسری ریل متصل شد.باید جذابیت های واردات تجهیزات را برای صنایع از بین برد وی درباره بومی سازی و استفاده از توان داخلی نیز به خبرنگار  چیلان  گفت: موضوع بومی سازی طی ۴۰ سال گذشته تنها هر زمان که فشارهای بین المللی افزایش می یافت مطرح می شد درحالی که در سایر مواقع و خروج از فشارهای بین المللی، به واسطه منابع نفتی کشور ترجیحا رو به خریدهای خارجی آورده ایم چراکه اقتصاد ایران برپایه نفت بنا شده است.میرمحمدی ضمن بیان اینکه باید جذابیت های واردات تجهیزات را برای صنایع از بین برد تا مایل به بهره گیری و استفاده از توان داخلی شوند گفت: فولاد سنگان اگرچه به منظور عدم زیان بخش تولیدی برخی تجهیزات خود را وارد می کند اما در تامین تجهیزات و قطعات رویکرد داخلی را دنبال می کند. لذا به اعتقاد من فضای مالیاتی یا حقوق گمرکی باید به گونه ای برای مدیران و مجموعه های دولتی و خصوصی هزینه ایجاد کند که کسی به سمت واردات نرود مگر آنکه آن تجهیز به هیچ عنوان در داخل امکان تامین نداشته باشد و این نیازمند سیاست های دولت است.در این باره بیشتر بخوانید: مدیرعامل صنایع معدنی فولاد سنگان تغییر کرد