صادرات باید در راس امور باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع موانع صادراتی تمام تلاش خود را بکار گرفته است. دکتر حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی که در حاشیه بازدید از فولاد هرمزگان اظهار داشت: صادرات بایستی در راس امور باشد و ما برای رفع موانع صادرات تلاش می کنیم.وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تهیه مواد اولیه گفت: عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی قابل قبول نیست و تامین مواد مورد نیاز باید در اولویت باشد و در صورت عدم تامین به موقع این مواد اولیه، خسارات اقتصادی و اجتماعی خاصی را به بار خواهد آورد.دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در بازید از خط تولید فولاد هرمزگان گفت: همه ما باید از ظرفیت های تولید در استان استفاده کنیم و تلاش کنیم مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف نماییم.وی گفت: نزدیکی به دریا و انرژی دو مورد از مزیت های استراتژیکی منطقه می باشد تا طرح های توسعه اینجا اتفاق بیافتد و با کمک همه صنایع و مسئولین این امر اتفاق خواهد افتاد.
نوشتن دیدگاه