پایگاه خبری فولاد ایران - ظاهرا امریکا آموخته چطور از ابزار منابع طبیعی خود در بازی ژئوپولیتیک که روسیه سهم بزرگی در آن دارد، استفاده نماید. به گزارش فولاد ایران، با کمی توجه می توان به انگیزه های واشنگتن در سیاست خارجی پی برد. الن والد، عضو ارشد مرکز جهانی انرژی می گوید "ذخیره عظیم گاز طبیعی امریکا از اهرم های کارآمد آن در مسائل ژئوپولیتیک است. وی می گوید تولید و توزیع انرژی نقش بسزایی در خاورمیانه دارد و امریکا با دارا بودن منابع عظیم انرژی می تواند به رقابت با روسیه در تامین انرژی اروپا بپردازد." وی می گوید روسیه با تکیه بر منابع طبیعی نفت و گاز خود توانایی امریکا در نفوذ ژئوپولیتیکی را به چالش کشیده و ایالات متحده به سادگی نمی تواند اجازه دهد روسیه آینده انرژی اروپا را در دست بگیرد. ظاهرا ژئوپولوتیک یک مسابقه بیم المللی است که تیم های شرق و غرب در حال بازی در آن هستند. کشورها یا در تیم امریکا یا در تیم مقابل آن قرار دارند و عدم موفقیت امریکا در جلب نظر ایران و سوریه و همینطور عراق به این معناست که روسیه دیر یا زود جاهای خالی تیم خود را پر خواهد کرد.  

 

منبع: RT

ترجمه: ف. اسکندرخو