پایگاه خبری فولاد ایران-

1⃣ با توجه به تحربم های نفتی، انسداد های بانکی‌ و کاهش شدید منافع اقتصادی ایران در ظرفیت های برجام در اثر تسلیم اروپایی ها در مقابل فشارهای آمریکا قبل از تصمیم اخیر FATF, تا حدودی حرف های رئیس کل محترم بانک مرکزی مبنی عدم تاثیر این رویداد بر بازار ارز و تجارت خارجی کشور قابل فهم است. 

2⃣ با توجه به تجربه تنوع و گستردگی انواع تکانه های سیاسی، اقتصادی و منطقه ای در یک و نیم سال اخیر، به نظر می رسد تاثیرات تکانه ناشی از ورود ایران به لیست سیاه FATF بر بازار ارز و بازار دارایی ها در کشور پر دامنه نخواهد بود و در مدت زمان کوتاهی مدیریت خواهد شد.

3⃣ در مقیاس خرد، تعاملات اقتصادی کارگزاران اقتصادی کشور با طرف های خارجی در سطح بین المللی با افزایش هزینه مبادلات و کندی فرآیندها مواجه خواهد شد.

4⃣ با توجه به اینکه FATF یک تشکیلات بین المللی بوده و چین و روسیه هم از اعضای آن و ملزم به رعایت مصوبات آن هستند آمریکای ها تلاش خواهند کرد با کارت FATF تحریم های ایران را به سمت بین المللی کردن سوق دهند.

5⃣ ممکن است اقدامات مقابله جویانه FATF در برابر ایران پس از ورود به لیست سیاه، نیازهای ارزی و گردش مالی حساب های بانکی کارگزاران اقتصادی در مقیاس خرد در خارج از کشور را با مشکلاتی مواجه نماید. این می تواند منجر به قاچاق و انتقال هرچه بیشتر فیزیکی ارز و سایر دارایی های با قابلیت نقد شوندگی بالا به خارج کشور از مسیرهای شود که قابل مانیتور کردن نیستند.

❇️  ابعاد ورود ایران به لیست سیاه FATF حقوقی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود. لذا برای کاهش تبعات آن لازم است در یک تحلیل منسجم و فراگیر همه ی ابعاد ماجرا با واقع گرایی بررسی و تدابیر متناسب در نظر گرفته شود.

دکتر عباس علوی راد