پایگاه خبری فولاد ایران -

🔺ایران دو قرارداد گازی با عراقی‌ها دارد که همه گاز ارسالی از سوی ایران برای مصرف نیروگاه‌های عراق صرف می‌شود. برق رکن اصلی عراقی‌ها برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و البته رفاهی این کشور است و دولت به هیچ عنوان علاقه ندارد در این زمینه دچار محدودیت‌های پیشین باشد. ضعف عراق در ساخت نیروگاه‌ها از یک سو و تامین خوراک برای واحدهای تولید برق از سوی دیگر تبدیل به یک چالش اساسی طی سال‌های گذشته شده است.

🔺نگاهی به ناآرامی های اخیر عراق نشان می‌دهد برق از اهمیت بسزایی در میان مردم برخوردار است بطوری که مردم این کشور شاید بتوانند ناکارامدی دولت خود را تحمل کنند اما با قطعی برق نمی‌توانند کنار بیایند بویژه با قراردادهایی که دولت با شرکت‌های و کشورهای مختلفی برای پایان دادن به وضعیت موجود امضا کرده است.

🔺ظرفیت نیروگاهی عراق پاسخگوی نیازهای برق این کشور نیست و بر همین اساس، از 10 سال پیش برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی این کشور اجرایی شد و شرکت‌های جنرال الکتریک و زیمنس، قراردادهای فراوانی را با دولت عراق امضا کردند هرچند که مپنا نیز به عنوان یک شرکت ایرانی وارد این حوزه شده است.

🔺با توجه به 4 ساله بودن قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق، عربستانی‌ها نیز وارد این حوزه شده و بجای صادرات گاز ایران، برق خود را پیشنهاد کرده‌اند آن هم زیر قیمت برق تولید شده در نیروگاه‌های این کشور. از آنجا که برق به عنوان یک موله مهم سیاسی – امنیتی در حاکمیت عراق شناخته می‌شود، دولت این کشور از هر ابزاری استفاده می‌کند تا با استمرار جریان برق در این کشور، مانعی شود از بروز ناآرامی‌ها و تظاهرات مردمی.

🔺این خبرها در جایی قابل تامل می شود که بدانیم عربستان برای توسعه میادین گازی خود و صادرات گاز گام‌های جدی برداشته است در حالی که نیروگاه‌های این کشور با سوخت مایع کار می‌کنند؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، 68 درصد سوخت مصرفی در نیروگاه‌های عربستان مایع بوده و تنها 32 درصد آن با گاز است.

🔺یکی از بازارهای بکری که عربستان به آن چشم دوخته، عراقی است که ریاض سال‌هاست برای نفوذ اقتصادی و سیاسی در آن به بن بست خورده است و قصد دارد با ایجاد تشدید شکاف ملت – دولت عراق، از مشکلات برقی مردم عراق بهترین بهره را برده و در نهایت برنامه قدیمی خود را به پیش ببرد.

میز نفت