پایگاه خبری فولاد ایران – اسلب صادراتی سی آی اس 415 تا 425 دلار هر تن فوب می باشد که آخرین بار 5 دلار هر تن افت داشته است. محصول اوکراین 445 دلار هر تن سی اف آر به اروپایی ها عرضه شده البته معامله ای در این قیمت ثبت نشده است. در ترکیه اسلب سی آی اس 440 دلار هر تن سی اف آر معادل 425 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

به گزارش فولاد ایران،   البته خریداران ترک به دنبال 430 دلار هر تن سی اف آر هستند. محدودیت تقاضای محصولات فولادی در ترکیه و کاهش قیمت های سی آی اس قیمت درخواستی خریداران ترک را پایین تر آورد.

ورق گرم ترکیه 490 تا 500 دلار هر تن فوب است ولی این قیمت خریداری ندارد.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

نوشتن دیدگاه