گرچه بازارها دیگر به حضور ویروس کرونا عادت کرده اند و فعالیت صنایع پس از پاندمی به حالت عادی بازگشته است ولی هنوز نگرانی ها از تغییر این وضعیت و اختلال در فعالیت فولادسازان وجود دارد.انتظار می رود ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده فعالیت فولادسازان رو به بهبود باشد چرا که تقاضای بازارهای مصرف اصلی، رو به بهبود است.

شاخص پی ام آی در بازارهای اصلی مصرف کننده فولاد از سطوح پایین اخیر رو به بهبود است و شاخص فوق در آمریکا، حوزه یورو و چین بالای ۵۰ واحد است که نشانگر توسعه است.از طرفی تحلیلگران این موسسه برای سال ۲۰۲۰ افت ۴.۶ درصدی اقتصاد کشورهای عضو گروه ۲۰ را برآورد کرده اند ولی برای سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۳ درصدی را پیش بینی نموده اند.

بسیاری از کشورهای مصرف کننده فولاد نیز چنین روند رو به رشدی خواهند داشت به استثنای چین که برای امسال رشد ۱.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی و سال آینده بهبود ۷ درصدی برای آن برآورد شده است.نرخ بهره وری رو به بهبود است ولی هنوز نسبت به قبل از پاندمی کووید ۱۹ خیلی پایین تر است چون هنوز بهبود برخی بخش های صنایع مشهود نیست. ب

بنا بر گزارش این موسسه اعتبارسنجی، چشم انداز صنایعی چون خودروسازی، مواد شیمیایی، نفت و گاز، اکتشاف نفت و تولیدات صنایع در کل از منفی به با ثبات بهبود یافته ولی چشم انداز خدمات میادین نفتی و حفاری هنوز منفی است.

انتهای پیام