لوله درزدار

قیمت لوله درزدار | مشاهده لیست قیمت روز لوله درز مستقیم

فیلترها
شرکت لوله و پروفیل گل نرده
محصول قيمت

لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 گل نرده

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2

37,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 گل نرده

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

37,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله و پروفیل کیهان
محصول قيمت

لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 کیهان

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3

تماس بگیرید

لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 کیهان

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,455 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینج ضخامت 2 کیهان

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

36,820 تومان
تغییر قیمت: ثابت
کیان پرشیا
محصول قيمت

لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 کیان پرشیا

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید

لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2

36,755 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

36,755 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 کچو

بروزرسانی: 16 ساعت قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

3

35,345 تومان
تغییر قیمت: 200

لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 کچو

بروزرسانی: 16 ساعت قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

35,345 تومان
تغییر قیمت: 200

لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 کچو

بروزرسانی: 16 ساعت قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3

35,345 تومان
تغییر قیمت: 200

لوله درزدار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 کچو

بروزرسانی: 16 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

35,345 تومان
تغییر قیمت: 200

لوله درزدار 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 کچو

بروزرسانی: 16 ساعت قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

35,345 تومان
تغییر قیمت: 200

لوله درزدار1 اینج ضخامت 2/5 کچو

بروزرسانی: 16 ساعت قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

35,345 تومان