02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور

بنگاه تهران

bongah-tehran
نمایش بیشتر
ورق آلیاژی بنگاه تهران
محصول قیمت
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 10 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 2 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 0.7 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 1.25 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.7 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.6 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 3 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 2.5 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 2 37,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 0.4 37,000 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 8 68,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 6 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 5 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 12 71,000 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 10 68,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1250×2500 ضخامت 1.5 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 5 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 3 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 6 67,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 5 67,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 1 67,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1250 ضخامت 6 67,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1250 ضخامت 1 67,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1000 ضخامت 10 69,500 تومان
قیمت ورق استیل بنگاه تهران
محصول قیمت
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 10 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 2 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 0.7 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 1.25 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.7 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.6 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 3 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 2.5 34,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 2 37,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 0.4 37,000 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 8 68,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 6 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 5 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 12 71,000 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 10 68,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1250×2500 ضخامت 1.5 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 5 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 3 66,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 6 67,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 5 67,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 1 67,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1250 ضخامت 6 67,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1250 ضخامت 1 67,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1000 ضخامت 10 69,500 تومان
ورق استیل نگیر 316 بنگاه تهران
ورق استیل نسوز 321 بنگاه تهران
ورق استیل بگیر 430 بنگاه تهران
نتایج 193 تا 216 از کل 552 نتیجه

از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید

لطفا جاوا اسکریپ را فعال نمایید