سقف تیرچه کرومیت

بنگاه تهران
محصول قيمت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 55 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 50 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 45 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 40 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 35 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 30 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 25 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 5 ماشین کاری عرض 20 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,770 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 60 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 55 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 50 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 45 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 40 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 35 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 30 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 25 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 4 ماشین کاری عرض 20 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 60 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 55 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 50 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 45 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 40 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 35 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه 3 ماشین کاری عرض 30 میلیمتر

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

39,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 32 نتیجه
beam-chromite-ceiling01

آشنایی با سقف تیرچه کرومیت

تیرچه کرومیت نوعی تیرچه پیش ساخته فلزی مانند تیرچه سفالی فندوله ای و بتنی می باشد با این تفاوت که در بال تحتانی یا پاشنه تیرچه کرومیت به جای استفاده از ۲ عدد میلگرد و بتن از ورق فولادی ۳ یا ۴ میل و در بال فوقانی تیرچه کرومیت به جای ۱ عدد میلگرد از نبشی استفاده شده است . تیرچه کرومیت نسبت به تیرچه های پیش ساخته دیگر مانند تیرچه های سفالی و پیش تنیده دارای مزایایی به شرح زیر است : 

مزایای اصلی کرومیت:

1 : ارزان تر تمام شدن سقف کرومیت نسبت به تیرچه پاشنی بتنی در اتمام کار می باشد. درست است که تیرچه کرومیت گران تر از پاشنه بتنی است اما فاصله و تعداد آن کمتر می باشد اما تفاوت اصلی هنگام بتن ریزی به وجود می آید که در تیرچه معمولی هر متر مکعب بتن حدود 6.5 الی 7 متر مربع را پوشش می د