لوله داربست

قیمت لوله داربست 14 و 17 کیلویی اصفهان و تهران

فیلترها
فولاد هیربد زرندیه
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

36,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت
پروفیل علویجه
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد علویجه

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

35,527 تومان
تغییر قیمت: 200

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 فولاد علویجه

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

36,436 تومان
تغییر قیمت: 200
شرکت صنعتی نیکان پروفیل
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 نیکان پروفیل

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

35,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 نیکان پروفیل

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

35,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
گروه صنعتی سپاهان
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

43,350 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

43,350 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

44,350 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله و پروفیل جهان پارس
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

37,165 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

37,165 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 افق پاسارگاد

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2