فولاد سردکار

فیلترها
فولاد سردکار
محصول قيمت
فولاد SPK-R آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 190 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 170 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

157,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 140 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

157,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 130 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

157,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 110 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 95 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 85 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 75 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 63 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد SPK-R
محصول قيمت
فولاد SPK-R آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد SPK-R آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

SPK-R

167,600 تومان 50
فولاد آموتیت
محصول قيمت
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 190 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 170 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

162,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

157,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 140 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

157,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 130 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

157,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 110 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 95 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 85 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

152,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 75 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
فولاد آموتیت 1.2510 آلمان قطر 63 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2510

147,600 تومان 50
نتایج 1 تا 24 از کل 224 نتیجه
cold-work-tool-steel_501700314

فولاد سردکار به دسته ای از فولادها گفته می شود که عموما درصد کربن در آن ها زیاد بوده و می تواند برای افزایش خاصیت سختی پذیری و مقاومت، با عناصر دیگری مانند کروم، موليبدن، تنگستن، منگنز، آلیاژ شوند. هم چنین اضافه کردن این عناصر به کربن باعث می شود که در هنگام تولید کمتر دچار تغییر شکل شده و ظاهر بهتری داشته باشند.

فولاد ابزاری سردکار 

فولاد ابزاری سردکار در حکاکي، قالب هاي توخالي کردن و شکل دهي و ابزارهای اندازه گیری کاربرد دارد. از مزایای این فولادها قابلیت شکل دهی در دماهای پایین بوده و قبل از رسیدن به دماهای خیلی بالا دچار تغییر شکل می شوند. هم چنین به دلیل بالانبودن دمای قابل تحمل فولاد سردکار ، زمان تولید و تغییر شکل این فولاد از دیگر فولادها کمتر است.

قیمت فولاد ابزاری سردکار

قیمت فولاد ابزاری سردکار معمولا از فولادهای دیگر ارزان تر است. دلیل ارزان بودن مقاومت کم به دلیل وجود کربن زیاد این فولاد است.به همین دلیل در دماهای بالا در حین ساخت، ممکن است دچار تغییر شکل شده و نمی توان جایگزین فولادهای مقاوم در برابر حرارت باشد.

تسمه ابزاری سردکار

تسمه ابزاری سردکار جزیی از فولادهای همه کاره قرار می گیرد. در این فولادها با اضافه کردن عنصر مولیبدن، سختی فولاد افزایش می یابد. هم چنینی در صنعت ساخت فولاد با ترکیب کربن با منگنز،دمای قابل تحمل فولاد را پایین آورده در نتیجه زمان و انرژی لازم در تولید آلیاژ را کم می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره برای خرید انواع فولاد سرد کار و استعلام قیمت فولاد سردکار با شماره های درج شده در سایت شهرآهن تماس بگیرید.

میلگرد ابزاری سردکار

میلگرد سردکار سختی ، مقاومت به سایش و سختی پذیری بالایی در دمای پایین دارد. از این رو از میلگردهای ابزاری سردکار در شرایط با دمای پایین استفاده می گردد و غالباً جهت ساخت ابزارها کاربرد دارند. میلگردهای ابزاری سردکار ، پرکربن بوده و سختی بالایی دارند و در طول عملیات حرارتی نیز پایداری مناسبی از خود نشان می دهند.

قیمت میلگرد سردکار

قیمت میلگرد سردکار در رده های مختلف، متفاوت است. رده بندی مختلف میلگردهای ابزاری سردکار، با توجه به عناصر موجود در ترکیب شیمیایی و خواص هر کدام صورت می پذیرد. قیمت روز میلگرد سردکار را در انواع و سایزهای مختلف در سایت تخصصی شهرآهن مشاهده نمایید و جهت دریافت مشاوره و خرید میلگرد سردکار با ما در تماس باشید.