فولاد نیتراته

فیلترها
فولاد نیتراته
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8507

211,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8507

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8507

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 260 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8505

211,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 240 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8505

211,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 400 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

236,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 350 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

236,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 320 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

236,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 260 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 210 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 110 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8515

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8515

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8515

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

216,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

216,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

216,900 تومان 50
فولاد 1.8505
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 260 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8505

211,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8505 آلمان قطر 240 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8505

211,900 تومان 50
فولاد 1.8507
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8507

211,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8507

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8507 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8507

206,900 تومان 50
فولاد 1.8509
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

216,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

216,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8509 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8509

216,900 تومان 50
فولاد 1.8515
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8515

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8515

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8515 آلمان قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8515

206,900 تومان 50
فولاد 1.8519
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 260 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 210 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8519 آلمان قطر 110 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8519

206,900 تومان 50
فولاد 1.8550
محصول قيمت
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 400 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

236,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 350 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

236,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 320 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

236,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

226,900 تومان 50
فولاد نیتراته 1.8550 آلمان قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8550

226,900 تومان 50
نتایج 1 تا 22 از کل 22 نتیجه
nitrating-steel

فولاد نیتراته یا نیتروره نوعی از فولادهای آلیاژی است. عناصر تشکیل دهنده این فولادها شامل کربن، سیلیسیوم، منگنز، فسفر، گوگرد، کروم، مولیبدن و آلومینیوم است.از کاربردهای فولاد نیتراته در خودروسازی، ابزار اندازه گیری، قطعات مخازن بخار و پمپ بنزین، میل و دیسک بادامک است. این نوع از فولادهای آلیاژی دارای مقاومت بالایی در برابر ضربه و سایش از خود نشان می دهند.میزان مقاومت فولادهای نیتراته به میزان و درصد هرکدام از عناصر موجود بستگی دارد.


فروش فولاد نیتراته

فروش فولاد نیتراته با قیمتی مناسب و خلوص بالا در سایت فروشگاهی شهرآهن صورت می پذیرد. فولاد نیتراته در طی یک فرآیند شیمیایی عایق می گردند. به این صورت که  نیتروژن به سطح ورق ها و فولاد ریخته شده و در نتیجه فولادهای سختی تولید می گردند که در نتیجه آن یک لایه سفید نیتریدی ایجاد می گردد که خود نوعی عایق در برابر رطوبت است.


قیمت فولاد نیتراته 

قیمت فولاد نیتراته را با تماس با گروه شهرآهن می توانید جویا شوید. گروه صنعتی شهرآهن واقع در بازار آهن شادآباد تهران، با کادری متخصص و به روز،آماده پاسخگویی به سوالات و دغدغه های شما برای خرید آهن هستند. کافی است با شماره تلفن های 02166130150 تماس بگیرید.


میلگرد نیتراته

میلگرد نیتراته سطح سختی دارد که در اثر یک فرآیند شیمیایی در نیتروژن اتم با سطح میلگرد ایجاد می گردد. حاصل این فرآیند شیمیایی یک لایه سفید و ضخیم نفوذی نیتروژن بر روی سطح میلگرد می باشد که سختی و نفوذپذیری میلگرد را افزایش می دهد. علاوه بر سختی پذیری سطحی بالا، میلگردهای نیتراته مقاومت خوبی نیز به خوردگی، سایش دارند.


قیمت میلگرد نیتراته

قیمت میلگرد نیتراته به سختی پذیری سطحی میلگرد بستگی دارد که آن هم تحت تاثیر میزان عناصر آلیاژی و نوع عملیات حرارتی میلگرد نیتراتاسیون می باشد. از جمله کاربرد میلگرد نیتراته ، استفاده در ساخت انواع محور پنیون ، میل بادامک ، پیستون های غوطه وری ، شاتون و پمپ های تزریق می باشد.