سه راهی

فیلترها
شرکت بنکن
محصول قيمت

سه راه فولادی مانیسمان 6×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

10x6

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 8×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

12x8

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 6×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

12x6

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 5×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

12x5

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 4×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

12x4

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 8×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

10x8

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 5×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

10x5

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

10x4

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

10x3

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

8

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 6×8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

8x6

عدد

3,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

8x4

عدد

3,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

8x3

عدد

3,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

6

عدد

2,204,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 5×6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

6x5

عدد

1,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

6x4

عدد

1,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

6x3

عدد

1,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

5x3

عدد

834,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

5

عدد

834,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

5x4

عدد

1,304,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

قیمت سه راه فولادی مانیسمان 1×5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

5x1

عدد

1,304,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

4x3

عدد

834,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3.4×4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

4x3.4

عدد

904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

3x3.4

عدد

504,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 798 نتیجه
shahrahan-fiting-weldtee

از سه‌راهی برای انشعاب گیری استفاده می شود بطوریکه انشعاب گرفته شده می تواند هم سایز لوله اصلی یا کوچکتر از آن باشد. در انشعاباتی که هم سایز لوله اند از سراه برابر و در انشعاباتی که سایز انشعاب کوچتر از لوله است از سه راه تبدیلی استفاده می شود. انشعاب گیری هم می تواند با استفاده از سه راهی انجام شود و هم می تواند با استفده از روش اتصال لوله به لوله “Pipe To Pipe” یا اولت ها “Olet” انجام شود. اتصال سه راه ها بصورت سه راه جوشی یا بات ولد، سه راه دنده ای یا سه راه رزوه ای و یا سه راه ساکتی انجام می شود. سه راه رزوه ای و ساکتی در سایز های کوچک تر از NPS 4 موجد هستند.

مشخصات و کاربرد سه راهی

نوع سیال در خط لوله مهمترین عامل در انتخاب جنس اتصالات است. جنس سراهی ها می تواند از فولاد، فولاد ضد زنگ، پلی اتیلن و... باشد. سه‌راه های فولادی کاربرد بیشتری دارند و از موارد استفاده آن ها می توان به لوله کشی گاز ساختمان و لوله کشی های صنعتی اشاره کرد. 

استاندارد ابعادی سه راهی ها بات ولد یا جوشی تحت ASME در بخش B16.9 اورده شده است و سه راه ساکتی و رزوه ای در استاندارد ASME B16.11 تولید میشود.

انواع سه راهی

همان طور که قبلا اشاره شد از سه راهی برای انشـعاب گیری از خـطوط اصـلی استفـاده می شـود. این انشعاب زاویه ۹۰ درجه و یا بصورت ۴۵ درجه میتواند انجام گیرد. همچنین برخی مواقع قطر انشعاب گرفته شده برابر قطر خط اصلی است و یا با قطری کمتر از قطر خط اصلی صورت میگیرد. شایان ذکر است اگر انشعاب گرفته شده ۹۰ درجه باشد آن را Equal Tee یا سه راهی برابر می نامند. و اگر قطـر انشـعاب گرفـته شده کمتر از قـطر خط اصـلی باشـد. آن را سه راهی كاهنده یا Reducing Tee یا سه راهی Tee می نامند.

پادکست سه راهی

قیمت سه راهی

جنس سه‌راهی ها در قیمت سه‌راه تاثیر زیادی دارد بطوریکه سه‌راهی با جنس فولاد ضد زنگ یا استیل قیمتی بالاتر از قیمت سه‌راه فولادی دارد. سه‌راه فولادی بصورت جوشی و رزوه ای در یک خط لوله بکار می رود. همچنین برای خطوط فشار بالا از سه راه ساکت ولد که جز اتصالات فشار قوی است استفاده می شود.