دوره آموزشی اینکوترمز 2020

دوره آموزشی اینکوترمز 2020 امروزه در قراردادهای تجاری بین المللی اصطلاحات تجاری بین المللی خاص و...

دوره آموزشی نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)

دوره آموزشی نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی) برای تنظیم و انعقاد قرارداد های داخلی...

دوره آموزشی جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل

جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل از جمله وظایف مدیریت خرید، تهیه و تدارک ، سفارش کالا ها...

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری) لازمه فروش ومذاکرات تجاری موفق با توجه به...

تهیه و تنظیم قرارداد های بازرگانی و بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قرارداد های بازرگانی و بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی) در تجارت بین...

دوره آموزشی مقررات نوین صادرات و واردات

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته...

محاسبه وزن آهن آلات

فرمول محاسبه وزن آهن آلات نحوه محاسبه وزن آهن آلات وزن آهن آلات برحسب کیلوگرم بر متر با ۷.۸۶...