02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ناودانی
محصول قیمت
ناودانی صنعتی

6

کارخانه

6

متر

A1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/11/29
قیمت ناودانی ذوب آهن اصفهان
محصول قیمت
ناودانی 16 ذوب آهن اصفهان (12 متری)

12

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

5,090 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
قیمت ناودانی شرکت پروفیل صنعت ماهان
محصول قیمت
ناودانی 8 سنگین پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 10 سنگین پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 12 سنگین پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 14 سنگین پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 16 سنگین پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/11/29
قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قیمت
ناودانی 14 سنگین فایکو (6 متری)

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سنگین

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 14 سبک فایکو (6 متری)

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سبک

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 16 سنگین فایکو (6 متری)

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 16 سبک فایکو (6 متری)

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سبک

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 18 سنگین فایکو (12 متری)

12

کارخانه

18

کیلوگرم

سنگین

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 18 سبک فایکو (12 متری)

12

کارخانه

18

کیلوگرم

سبک

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 20 سنگین فایکو (12 متری)

12

کارخانه

20

کیلوگرم

سنگین

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 20 سبک فایکو (12 متری)

12

کارخانه

20

کیلوگرم

سبک

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته
محصول قیمت
ناودانی 6 سبک شکفته (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
ناودانی 8 سبک شکفته (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری)

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری)

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری )

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1397/11/30
قیمت ناودانی نورد آریان فولاد
محصول قیمت
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

4,640 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
قیمت ناودانی صبا فولاد منظومه
محصول قیمت
ناودانی 6 سنگین منظومه (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
ناودانی 6 سبک منظومه (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

4,740 تومان بروزرسانی: 1397/11/29
نتایج 1 تا 24 از کل 92 نتیجه