قیمت لوله

قیمت لوله سیاه، فولادی و آهنی و خرید انواع لوله

فیلترها
فولاد هیربد زرندیه
محصول قيمت

لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 2 هیربد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

2

تماس بگیرید

لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 هیربد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

تماس بگیرید

لوله درزدار 2اینچ ضخامت 2 هیربد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

متر

درزدار

2

37,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

37,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

2

تماس بگیرید

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

تماس بگیرید

لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 هیربد زرندیه

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

2

37,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت
گروه صنعتی درپاد تبریز
محصول قيمت

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

4

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 2

کیلوگرم

درزدار

3

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2

تماس بگیرید

لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

تماس بگیرید

لوله مبلی 32 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید

لوله مبلی 20 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید

لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه