قیمت میلگرد 10

فیلترها
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 فایکو (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید
گروه صنعتی درپاد تبریز
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

24,815 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نورد آریان فولاد
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

24,950 تومان
تغییر قیمت: 180

میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

25,135 تومان
تغییر قیمت: 185
قیمت میلگرد پرشین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید

میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید
مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 فولاد البرز تاکستان (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید
مجتمع فولاد ظفر بناب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

24,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد قزوین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید
نورد کوثر اهواز
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
گروه صنعتی فولاد یزد
محصول