ورق عرشه فولادی

فیلترها
فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.2 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.2

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.8

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.2 هفت الماس

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.2

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

40,750 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

40,750 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.8

40,750 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7 هفت الماس

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

41,750 تومان
تغییر قیمت: ثابت
صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.2 تاراز شهرکرد

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.2

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1 تاراز شهرکرد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

40,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 تاراز شهرکرد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

40,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز شهرکرد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.8

40,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7 تاراز شهرکرد

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

41,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بنگاه تهران
محصول قيمت

فلاشینگ عرشه ۰.۸ دوخم

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

متر

ST22

0.8

تماس بگیرید

فلاشینگ عرشه ۰.۷ دوخم

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

متر

ST22

0.7

تماس بگیرید

فلاشینگ عرشه ۰.۶ دوخم

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

متر

ST22

0.6

تماس بگیرید