تیرآهن بال پهن

قیمت هاش | قیمت روز هاش سبک و هاش سنگین

بنگاه تهران
محصول قيمت

تیرآهن 40 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 36 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 34 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 32 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

55,960 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

54,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

38,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

49,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

27,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

55,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

55,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 100 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 45 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 34 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 32 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

54,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

56,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

52,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

50,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

27,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

27,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

27,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

55,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 2 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

55,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 34 از کل 34 نتیجه
hash

تیرآهن بال پهن HEB یا تیرآهن هاش H، یکی از سه حالت تیرآهن های تولید شده در بازار است. تیرآهن بال پهن، نوعی از تیرآهن است که مقدار بال و جان آن یکسان بوده و باهم برابر می باشند. در واقع ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن مقدار یکسانی دارد. البته تیرآهن بال پهن HEB یا تیرآهن هاش H از نوع تیرآهن سنگین هاش H بوده، یعنی  تیرآهن بال پهن ضخامت بیشتر و وزن سنگین تری نسبت به  تیرآهن بال پهن HEA دارد. برای اطلاع از وزن تیرآهن بال پهن, فروش تیرآهن بال پهن,قیمت تیرآهن هاش, تیرآهن hea, تیرآهن heb , بال تیر آهن, انواع تیرآهن ,وزن تیرآهن هاش قیمت تیرآهن بال پهن قیمت تیرآهن به فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه نمایید.

پادکست تیرآهن h