02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت تیرآهن بال پهن , هاش

hash

تیرآهن بال پهن

HEB یا

تیرآهن هاش

H، یکی از سه حالت تیرآهن های تولید شده در بازار می باشد.


تیرآهن بال پهن

، نوعی از تیرآهن است که مقدار بال و جان آن یکسان بوده و باهم برابر می باشند. در واقع ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن مقدار یکسانی دارد.


البته

تیرآهن بال پهن

HEB یا

تیرآهن هاش

H از نوع تیرآهن سنگین هاش H بوده، یعنی 

تیرآهن بال پهن

ضخامت بیشتر و وزن سنگین تری نسبت به 

تیرآهن بال پهن HEA

دارد.

برای اطلاع از

وزن تیرآهن بال پهن

,

فروش تیرآهن بال پهن

,

قیمت تیرآهن هاش

,

تیرآهن hea

,

تیرآهن heb

,

بال تیر آهن

,

انواع تیرآهن

,

وزن تیرآهن هاش

,

قیمت تیرآهن بال پهن

و 

قیمت تیرآهن

به فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه نمایید.

نمایش بیشتر
تیرآهن بال پهن، هاش بنگاه تهران
محصول قیمت
تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

6

کیلوگرم

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

IPB سنگین

9,750 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

IPB سبک

9,700 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

IPB سنگین

9,700 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

IPB سبک

9,700 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

14

کیلوگرم

IPB سنگین

6,200 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

14

کیلوگرم

IPB سبک

8,250 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

IPB سنگین

6,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

IPB سبک

6,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

IPB سنگین

8,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

IPB سبک

6,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

IPB سنگین

6,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

IPB سبک

6,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

IPB سنگین

9,800 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

IPB سبک

9,800 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

24

کیلوگرم

IPB سنگین

9,800 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

24

کیلوگرم

IPB سبک

9,800 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

26

کیلوگرم

IPB سنگین

9,800 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

26

کیلوگرم

IPB سبک

9,800 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

28

کیلوگرم

IPB سنگین

9,900 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

28

کیلوگرم

IPB سبک

9,900 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

IPB سنگین

8,100 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

IPB سبک

9,900 تومان بروزرسانی: 1398/07/27
تیرآهن 32 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

32

کیلوگرم

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/07/27
نتایج 1 تا 24 از کل 34 نتیجه