تیرآهن بال پهن

بنگاه تهران
محصول قيمت

تیرآهن 40 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

59,630 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 36 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 34 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

61,460 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 32 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

61,460 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

59,630 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

57,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

57,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

59,630 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

59,630 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

26,140 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

27,060 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

26,140 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

49,540 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

50,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 100 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 45 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

60,550 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 34 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

60,550 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 32 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

61,460 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

58,710 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

59,630 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

59,630 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

54,120 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

58,710 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

31,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

25,680 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

25,680 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

25,680 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

50,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

50,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 34 از کل 34 نتیجه
hash

تیرآهن بال پهن HEB یا تیرآهن هاش H، یکی از سه حالت تیرآهن های تولید شده در بازار است. تیرآهن بال پهن، نوعی از تیرآهن است که مقدار بال و جان آن یکسان بوده و باهم برابر می باشند. در واقع ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن مقدار یکسانی دارد. البته تیرآهن بال پهن HEB یا تیرآهن هاش H از نوع تیرآهن سنگین هاش H بوده، یعنی  تیرآهن بال پهن ضخامت بیشتر و وزن سنگین تری نسبت به  تیرآهن بال پهن HEA دارد. برای اطلاع از وزن تیرآهن بال پهن, فروش تیرآهن بال پهن,قیمت تیرآهن هاش, تیرآهن hea, تیرآهن heb , بال تیر آهن, انواع تیرآهن ,وزن تیرآهن هاش قیمت تیرآهن بال پهن قیمت تیرآهن به فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه نمایید.

پادکست تیرآهن h