قیمت میلگرد 20

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

24,080 تومان
تغییر قیمت: ثابت
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

25,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نیشابور (فولاد خراسان)
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 نیشابور (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

23,730 تومان
تغییر قیمت: 90
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 روهینا جنوب دزفول (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

22,610 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 فایکو (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

24,500 تومان
تغییر قیمت: 140
گروه صنعتی درپاد تبریز
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

24,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نورد آریان فولاد
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 آریان فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

24,405 تومان
تغییر قیمت: 815
قیمت میلگرد پرشین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 فولاد البرز تاکستان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد ظفر بناب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 فولاد ظفر بناب (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

24,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مجتمع فولاد شاهین بناب