فرم استخدام

لطفا نام خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا نام پدر خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید.

لطفا شماره شناسنامه خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا کد ملی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا ملیت خود را مشخص وارد نمایید.

/ / لطفا تاریخ تولد خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید.

لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایید.

لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا تلفن همراه خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس محل سکونت خود را واردنمایید.

لطفا حوزه کاری مورد علاقه خود را مشخص نمایید

ورودی نامعتبر

لطفا میزان آشنایی و تسلط خود را بر سایر زبان ها وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا دوره های تخصصی را که گذرانده اید

لطفا نحوه آشنایی خود را با شهرآهن مشخص نمایید.

ورودی نامعتبر

فایل رزومه باید با یکی از پسوند های pdf, doc, docx, zip, rar ,jpg,jpeg,png می توانید ارسال نمایید. حداکثر حجم قابل قبول 5 مگابایت می باشد.