02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور

فرم استخدام

نام*
لطفا نام خود را به طور صحیح وارد نمایید.

نام خانوادگی*
لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

نام پدر
لطفا نام پدر خود را به طور صحیح وارد نمایید.

جنسیت*
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید.

شماره شناسنامه*
لطفا شماره شناسنامه خود را به طور صحیح وارد نمایید.

کد ملی*
لطفا کد ملی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

ملیت
لطفا ملیت خود را مشخص وارد نمایید.

تاریخ تولد*
/ / لطفا تاریخ تولد خود را به طور صحیح وارد نمایید.

وضعیت تاهل*
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید.

وضعیت نظام وظیفه*
لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایید.

ایمیل*
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

تلفن همراه*
لطفا تلفن همراه خود را به طور صحیح وارد نمایید.

آدرس محل سکونت
لطفا آدرس محل سکونت خود را واردنمایید.

لطفا حوزه کاری مورد علاقه خود را مشخص نمایید*
لطفا حوزه کاری مورد علاقه خود را مشخص نمایید

میزان تسلط زبان انگلیسی
ورودی نامعتبر

سایر زبان ها
لطفا میزان آشنایی و تسلط خود را بر سایر زبان ها وارد نمایید.

در کدامیک از نرم افزارهای زیر سطح توانایی شما خوب است؟
ورودی نامعتبر

در چه حوزه ای و به چه میزان سابقه دارید؟
ورودی نامعتبر

دوره های تخصصی که گذرانده اید را ذکر کنید
لطفا دوره های تخصصی را که گذرانده اید

از چه طریقی با شهر آهن آشنا شده اید؟*
لطفا نحوه آشنایی خود را با شهرآهن مشخص نمایید.

ارسال رزومه
ورودی نامعتبر

فایل رزومه باید با یکی از پسوند های pdf, doc, docx, zip, rar ,jpg,jpeg,png می توانید ارسال نمایید. حداکثر حجم قابل قبول 5 مگابایت می باشد.

captcha*
ورودی نامعتبر