بوشن

فیلترها
شرکت MECH چین
محصول قيمت

بوشن گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

4

عدد

494,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

3/4

عدد

38,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

3

عدد

354,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

2

عدد

170,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

245,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1/2

عدد

26,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1

عدد

52,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

73,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

94,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

4

عدد

تماس بگیرید

بوشن فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

3/4

عدد

37,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

3

عدد

تماس بگیرید

بوشن فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

تماس بگیرید

بوشن فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1/2

عدد

25,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

72,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

1

عدد

52,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بوشن فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

2

عدد

168,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
اتصالات وارداتی
محصول قيمت

بوشن استیل دنده ای 4 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

4

عدد

تماس بگیرید

بوشن استیل دنده ای 3 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

3

عدد

تماس بگیرید

بوشن استیل دنده ای 2 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

2

عدد

تماس بگیرید

بوشن استیل دنده ای 2.1/2 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

تماس بگیرید

بوشن استیل دنده ای 1 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

1

عدد

تماس بگیرید

بوشن استیل دنده ای 1.1/4 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 45 نتیجه