02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

لوله مانیسمان

manisman-pipe

قیمت لوله مانیسمان

فروش لوله مانیسمان

قیمت روز لوله مانیسمان

مشخصات فنی لوله مانیسمان

کاربرد لوله مانیسمان

 

نمایش بیشتر
لوله مانیسمان فولاد چین
محصول قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین

21.6

بنگاه تهران

1/2

شاخه

مانیسمان

20

159,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین

21.6

بنگاه تهران

1/2

شاخه

مانیسمان

40

163,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین

21.6

بنگاه تهران

1/2

شاخه

مانیسمان

80

242,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین

42.2

بنگاه تهران

1/4 1

شاخه

مانیسمان

20

247,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین

42.2

بنگاه تهران

1/4 1

شاخه

مانیسمان

40

281,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین

42.2

بنگاه تهران

1/4 1

شاخه

مانیسمان

80

379,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین

48.3

بنگاه تهران

1/2 1

شاخه

مانیسمان

20

298,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین

48.3

بنگاه تهران

1/2 1

شاخه

مانیسمان

40

332,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین

48.3

بنگاه تهران

1/2 1

شاخه

مانیسمان

80

974,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین

73

بنگاه تهران

1/2 2

شاخه

مانیسمان

20

464,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین

73

بنگاه تهران

1/2 2

شاخه

مانیسمان

40

644,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین

73

بنگاه تهران

1/2 2

شاخه

مانیسمان

80

1,274,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین

26.7

بنگاه تهران

3/4

شاخه

مانیسمان

20

197,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین

26.7

بنگاه تهران

3/4

شاخه

مانیسمان

40

297,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین

26.7

بنگاه تهران

3/4

شاخه

مانیسمان

80

332,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین

33.4

بنگاه تهران

1

شاخه

مانیسمان

20

216,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین

33.4

بنگاه تهران

1

شاخه

مانیسمان

40

297,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین

33.4

بنگاه تهران

1

شاخه

مانیسمان

80

379,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین

60.3

بنگاه تهران

2

شاخه

مانیسمان

40

484,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین

60.3

بنگاه تهران

2

شاخه

مانیسمان

80

1,044,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین

88.9

بنگاه تهران

3

شاخه

مانیسمان

20

664,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین

88.9

بنگاه تهران

3

شاخه

مانیسمان

40

904,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین

88.9

بنگاه تهران

3

شاخه

مانیسمان

80

1,813,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین

114.3

بنگاه تهران

4

شاخه

مانیسمان

20

1,083,000 تومان بروزرسانی: 1398/03/28
نتایج 1 تا 24 از کل 43 نتیجه