فولاد خشکه هوایی

فیلترها
فولاد خشکه هوایی
محصول قيمت
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3243 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 170 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

A1

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 140 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 40 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 30 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 25 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد 1.3343
محصول قيمت
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

A1

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 140 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

2,007,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 40 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 30 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3343 آلمان قطر 25 بروزرسانی: 1401/12/24

کارخانه

کیلوگرم

1,957,450 تومان 150
فولاد 1.3265
محصول قيمت
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 170 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3265 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

2,008,450 تومان 150
فولاد 1.3255
محصول قيمت
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3255 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد 1.3243
محصول قيمت
فولاد خشکه هوایی 1.3243 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد 1.3207
محصول قيمت
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 120 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
فولاد خشکه هوایی 1.3207 آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

2,008,450 تومان 150
نتایج 1 تا 24 از کل 25 نتیجه
high-speed-steel

فولاد خشکه هوایی یا تندبر بیشتر در حوزه ابزار سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این فولاد که با نام اختصاری  HSS شناخته می گردد، در قالب گیری ابزار کاربردهای زیادی دارد.از کاربردهای تخصصصی این نوع فولادها در تیغه اره های برقی و مته است. وجه تمایز این فولادها، قابلیت استفاده در دمای بالا بدون از دست دادن فرم و شکل است


انواع فولاد تندبر

فولاد تندبر انواع متنوعی دارد از جمله فولاد تندبر 1.3255 و 1.3265، 1.3207 و ... دلیل نامگذاری این فولادها به تندبر، قابلیت برش راحت و سریع این نوع فولادها نسبت به دیگر فولادهای کربن دار است. به دلیل دارا بودن وانادیوم و تنگستن در مرحله حرارتی نسبت به فولادهای پرکربن کمتر دچار سایش شده و مقاومت بالا در آن ها قابل مشاهده است. 


قیمت فولاد تندبر

قیمت فولاد تندبر را می توانید در سایت شهرآهن در جلوی هر محصول مشاهده نمایید. همچنین می توانید با شماره تماس های شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید. فولاد تندبر داراری عناصری مانند کربن کروم کبالت و مولیبیدن و وانادیوم است. البته عنصر کبالت در برخی مدل ها وجود دارد ولی در بعضی از انواع این فولاد وجود ندارد و تفاوت مدل های آنها در داشتن مقدار عنصر کبالت و وانادیوم و تنگستن است. مهم ترین خاصیت فولاد تندبر استفاده به عنوان برنده و مته و برشکاری و فرزکاری در صنعت است. برای افزایش مقاومت و بهبود خاصیت چقرمگی می توان از آهن و کروم استفاده گردد.


میلگرد خشکه هوایی

میلگرد خشکه هوایی که با نام HSS نیز شهرت دارد در دسته فولادهای ابزاری برش قرار دارد. میلگرد خشکه هوایی در ساخت و تولید تیغه اره های برقی و مته پرکاربرد هستند. کاربرد میلگردهای خشکه هوایی به نسبت فولادهای قدیمی بیشتر است چرا که مقاومت بیشتری در دمای بالا دارند. میلگردهای خشکه هوایی به نسبت دیگر میلگردهای کربن دار، برش سریع تری دارند. میلگرد تندبر نام دیگر میلگردهای خشکه هوایی می باشد. میلگردهای خشکه هوایی دارای دو نوع مولیبدن دار و تنگستن دار می باشد. میلگردهای تندبر تنگستن دار ، کاربرد بیشتری در صنعت دارند و مقاومت سایشی و سختی بیشتری دارند. میلگردهای تندبر غالباً در ساخت انواع تیغه ها ، مته های سوراخ کاری ، فرزکاری و برش کاری به کار می رود. مهمترین عناصر میلگردهای تندبر ، کبالت ، کروم ، تنگستن ، مولیبدن و وانادیوم می باشد.


قیمت میلگرد خشکه هوایی

قیمت میلگرد خشکه هوایی وابسته به عناصر موجود در آن است. مهمترین عناصر آن ، تنگستن و وانادیوم می باشد. وجود عنصر مولیبدن در میلگرد خشکه هوایی، سختی میلگرد را افزایش می دهد. شما عزیزان می توانید قیمت میلگرد خشکه هوایی را در سایت شهرآهن به صورت لحظه ای و بروز مشاهده نمایید.