قیمت لوله گاز

قیمت لوله گاز خانگی سپاهان جدول وزن 6 و 12 متری

فیلترها
گروه صنعتی سپاهان
محصول قيمت

لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.9

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.5

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3.4

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3.4

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

3.4

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

3

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
محصول قيمت

لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 نورد و لوله یاران

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.5

تماس بگیرید

لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

تماس بگیرید

لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3

تماس بگیرید

لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

3

0 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید

لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

تماس بگیرید
لوله و پروفیل کیهان
محصول قيمت

لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل کیهان

بروزرسانی: 4 روز قبل