02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور

اخبار لحظه ای آهن

20 فروردين, 11:47
قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان 20 تومان کاهش یافت.
20 فروردين, 11:45
قیمت میلگرد آجدار امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:39
قیمت میلگرد آجدار هشترود بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:29
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:13
قیمت میلگرد آجدار شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:12
قیمت میلگرد آجدار گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:11
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:10
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:09
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:08
قیمت میلگرد آجدار کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:08
قیمت میلگرد آجدار راد همدان بدون تغییر باقی ماند.
20 فروردين, 11:02
قیمت سیم آرماتور 10 تومان افزایش یافت.
20 فروردين, 10:50
قیمت میلگرد مش یا توری مشبک 20 تومان افزایش یافت.