اخبار لحظه ای آهن

02 بهمن, 16:14
قیمت ورق دیلیدور بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:14
قیمت ورق دورستات بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:13
قیمت ورق استیل بگیر 430 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:12
قیمت ورق استیل نسوز 321 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:11
قیمت ورق استیل نسوز 310 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:11
قیمت ورق استیل نسوز 309 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:10
قیمت ورق استیل نگیر 316 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:09
قیمت ورق استیل نگیر 304 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:06
قیمت ورق CK45 روسیه بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 16:00
قیمت ورق ck75 کره بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 15:59
قیمت ورق CK60 آلمان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 15:58
قیمت میلگرد آجدار کیان ابهر 100 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 15:58
قیمت ورق 17mn4 بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 14:05
قیمت میلگرد آجدار نیک صدرای توس بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 14:04
قیمت میلگرد آجدار میانه 200 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 14:03
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 50 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:59
قیمت لوله درزدار کیان پرشیا 200 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 13:59
قیمت لوله داربست کیان پرشیا 200 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 13:53
قیمت لوله درزدار یاران بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 13:52
قیمت لوله داربست یاران بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 13:49
قیمت لوله درزدار صدرا 200 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 13:49
قیمت لوله داربست صدرا 200 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 13:42
قیمت لوله درزدار صابری 500 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:41
قیمت لوله داربست صابری 500 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:38
قیمت لوله داربست نیکان 100 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 13:31
قیمت میلگرد آجدار بافق 215 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:28
قیمت میلگرد آجدار میانه 100 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:28
قیمت میلگرد آجدار روهینا 45 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:27
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 145 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:27
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز 45 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:27
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه 100 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 13:25
قیمت میلگرد آجدار پرشین 100 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 12:42
قیمت خاموت بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:38
قیمت میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:33
قیمت میلگرد آجدار یزد بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:32
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:30
قیمت میلگرد آجدار نیشابور 50 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 12:29
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب 40 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 12:27
قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:26
قیمت لوله مانیسمان وارداتی 300 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 12:26
قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:23
قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا 415 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 12:08
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا 460 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 12:05
قیمت نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:05
قیمت ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:05
قیمت نبشی مجتمع فولاد البرز غرب 500 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 12:05
قیمت ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب 500 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 12:04
قیمت نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:04
قیمت ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:04
قیمت نبشی شركت فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 12:04
قیمت ناودانی شركت فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:52
قیمت میلگرد آجدار حسن رود 150 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 11:52
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:48
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان 300 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 11:48
قیمت لوله گالوانیزه سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:46
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین 45 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 11:45
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:44
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:43
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب 230 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 11:42
قیمت میلگرد آجدار شاهرود 100 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 11:42
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:40
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:39
قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان 95 تومان افزایش یافت.
02 بهمن, 11:38
قیمت میلگرد آجدار هشترود 100 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 11:38
قیمت میلگرد آجدار کیان کاشان 50 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 11:37
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:36
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب 95 تومان کاهش یافت.
02 بهمن, 11:36
قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:34
قیمت میلگرد آجدار راد همدان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:33
قیمت میلگرد ساده نوین متین بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:33
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:15
قیمت لوله گاز کچو بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:15
قیمت لوله گاز سپاهان بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 11:13
قیمت لوله مبلی خلیج فارس بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 10:27
قیمت میلگرد هارد کروم ترکیه بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 09:44
قیمت میلگرد آجدار میاندوآب بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 09:43
قیمت میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 09:42
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 09:41
قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز بدون تغییر باقی ماند.
02 بهمن, 09:40
قیمت میلگرد آجدار اردبیل بدون تغییر باقی ماند.