اخبار لحظه ای آهن

03 مرداد, 15:51
قیمت ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:51
قیمت ناودانی کارخانه فولاد اروپایی بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:51
قیمت ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:51
قیمت ناودانی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:50
قیمت ناودانی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:50
قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:50
قیمت ناودانی صبا فولاد منظومه بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:49
قیمت نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:48
قیمت نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:48
قیمت نبشی مجتمع فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:48
قیمت نبشی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:47
قیمت نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:47
قیمت نبشی شرکت فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:47
قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:47
قیمت نبشی صبا فولاد منظومه بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 15:46
قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 13:57
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 13:32
قیمت میلگرد آجدار کاوه 90 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:32
قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز 140 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:17
قیمت میلگرد آجدار قائم رازی 180 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:17
قیمت میلگرد آجدار فولاد قائم رازی 180 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:12
قیمت میلگرد آجدار زرین میاندوآب 370 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:11
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 185 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:03
قیمت میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس 30 تومان کاهش یافت.
03 مرداد, 13:01
قیمت میلگرد آجدار فایکو 185 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:00
قیمت میلگرد آجدار میانه 150 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 13:00
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 95 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 12:52
قیمت میلگرد آجدار نیشابور 135 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 12:48
قیمت میلگرد آجدار روهینا 95 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 12:47
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 12:35
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 12:34
قیمت میلگرد آجدار کیان ابهر 180 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 12:29
قیمت میلگرد آجدار پرشین بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 12:02
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز 95 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 11:57
قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:49
قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:48
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب 230 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 11:47
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:46
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:45
قیمت ناودانی شركت فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:45
قیمت نبشی شركت فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:45
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:44
قیمت میلگرد آجدار حسن رود بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:44
قیمت میلگرد آجدار گلستان بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:30
قیمت میلگرد آجدار اردبیل 90 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 11:23
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب 90 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 11:22
قیمت میلگرد آجدار هشترود 95 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 11:11
قیمت میلگرد آجدار شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 11:11
قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان 185 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 11:08
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر 180 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 10:56
قیمت میلگرد آجدار کیان کاشان 45 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 10:46
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید بدون تغییر باقی ماند.
03 مرداد, 10:34
قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب 95 تومان افزایش یافت.
03 مرداد, 10:17
قیمت میلگرد ساده نوین متین بدون تغییر باقی ماند.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق